Чаговець Любов Олексіївна


Чаговець Любов Олексіївна

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

К.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики

Send e-mail liubov.chahovets@hneu.net

Про себе

Участь в організації та проведенні заходів кафедри за напрямом «Студентська наукова діяльність».
Участь в роботі організаційних комітетів міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій:
– МНПК молодих учених і студентів «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів», (2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016)
– НПК молодих учених і студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні і правові аспекти» (2015, 2016).
– ВНПК молодих учених і студентів «Розвиток України очима молоді: економічні, соціальні і правові аспекти», (2013, 2014).
– МНПК “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” (2009 – 2014)
– ВНПК молодих вчених і студентів «Проблеми управління соціально-економічним розвитком України» (2012).
– МНПК «Інноваційні та інформаційні технології у розвитку бізнесу та освіти» (20-21 листопада 2012р.)
– МНПК молодих учених, аспірантів і студентів молодих учених «Актуальні проблеми науки та освіти молоді: теорія, практика, сучасні рішення» (2012).
– ВНПК з іноземною участю молодих учених та студентів “Розвиток економіки України в умовах глобалізації”, присвячена 80-річчю ХНЕУ, (2011).
Учасник міжнародного гранту «Моделі оцінки нерівномірності і циклічної динаміки соціально-економічного розвитку регіонів України і Росії»

Досвід роботи »

2011‑н.д. доцент кафедри «Економічної кібернетики» Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
2008‑2011 викладач кафедри «Економічної кібернетики» Харківського національного економічного університету
2005‑2008 аспірант кафедри «Економічної кібернетики» Харківського національного економічного університету

Освіта »

2010 захист кандидатської дисертації «Моделі оцінки і аналізу економічної безпеки підприємства» в спеціалізованій вченій раді Д 64.055.02 Харківського національного економічного університету, диплом кандидата економічних наук за спеціальністю «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»
2000‑2005 Харківський національний економічний університет, факультет «Економічної інформатики», спеціальність «Економічна кібернетика», диплом магістра з відзнакою

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Управління організаційними системами
 • Інформаційний бізнес
 • Дослідження операцій
 • Багатомірний аналіз даних
 • Методи і моделі дослідження економічних процесів
 • Моделювання безпеки соціально-економічних систем
 • Інформаційний менеджмент
 • Математичне моделювання економічних систем
 • Моделювання методами нейронних мереж
 • Економіко-математичні методи і моделі (оптимізаційні методи та моделі)

Розклад занять

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси

 • головний напрямок
  • Моделювання економічної безпеки соціально-економічних систем
  • Моделі оцінки нерівномірності розвитку регіональних економічних систем
  • моделювання асиметричності розвитку організаційних систем національного та регіонального рівня
 • поточні інтереси
  • Технології інформаційного впливу на фінансовий сектор
  • Економіко-математичне моделювання функціонування і розвитку соціально-економічних систем методами нечітких нейронних мереж, багатомірного статистичного аналізу та економетрики
 • інший дослідницький досвід
  • імітаційне моделювання фінансових потоків в системі національної економіки
  • моделювання процесу оцінки диспропорцій розвитку регіональних систем з використанням фіскальних інструментів, податкових важелів

Публікації

Опубліковано понад 120 наукових і науково-методичних робіт. У тому числі 14 колективних монографій, 34 статті в наукових виданнях України та іноземних держав, 46 матеріалів конференцій, з них 18 робіт в періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, навчальний посібник у співавторстві, 25 робіт навчально-методичного характеру.”

Гранти і проекти »

2015 фундаментальна науково-дослідна тема «Ефективність інформаційних систем управління ресурсами підприємства» (номер держреєстрації 0115U000059)
2009‑2012 міжнародний науково-дослідний проект «Моделі оцінки нерівномірності і циклічної динаміки соціально-економічного розвитку регіонів України та Росії» (номер держреєстрації 0110U004306)
2003‑2005 фундаментальна науково-дослідна тема «Адаптивні моделі стійкого функціонування соціально-економічних систем» (номер держреєстрації 0103U000461)

Додатково

Сертифікати

 • підвищення кваліфікації
  • свідоцтво про підвищення кваліфікації, Центр післядипломної освіти Харківського національного економічного університету, напрям «Система знань – нова парадигма в управлінні вищим навчальним закладом» (2013)
  • свідоцтво про підвищення кваліфікації у внутрішньовузівській системі підвищення кваліфікації НТУ «ХПІ» (2013)
  • свідоцтво про підвищення кваліфікації в Регіональному інституті безперервної освіти федерального державного бюджетного освітнього закладу Вищої професійної освіти «Пермський національний дослідницький університет» за програмою «Математичні моделі в економіці та їх комп’ютерна реалізація» (2013)
 • щодо успішного проходження курсів
  • «Математичні моделі в економіці та їх комп’ютерна реалізація» від компанії Prognoz семінару «PrognozPlatform. Можливості бізнес-аналітики» компанії «Прогноз» (2013)
  • участь в професійних заходах
 • участь в професійних заходах
  • сертифікат за результатами інтерактивного тренінгу на базі Бізнес-симуляції ViAL+ з управління економічними процесами на підприємстві та в ринковому середовищі (2013)
  • сертифікат учасника Літнього форуму Рад молодих учених Summer YSF 2016
  • Голова Ради молодих вчених ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Стипендії і нагороди

2012‑2015 стипендіат Кабінету Міністрів Украіни для молодих учених
2010 грамота Харківського національного економічного університету за перемогу в конкурсі “Науково-педагогічний старт”
2010 Почесна грамота ХНЕУ

 


Print Friendly, PDF & Email
1 497