Панасенко Оксана Володимирівна


Панасенко Оксана Володимирівна

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

К.е.н., доцент, доцент кафедри экономекономічної кібернетики

Send e-mail oksana.panasenko@hneu.net

Send e-mail panasenko_o_v@ukr.net

Linkedin profile

Про себе

Брала участь в організації та проведенні серії міжнародних науково-практичних конференцій “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”. Відповідала за підготовку студентів до Міжфакультетського турніру зі стратегічного менеджменту. Беру участь в організації науково-дослідної роботи студентів і організації студентських конференцій, відповідальна від кафедри за сайт персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С.Кузнеця для іноземних студентів.

Досвід роботи »

2010‑по н.д. доцент кафедри «Економічної кібернетики» Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
2008‑2009 викладач кафедри «Економічної кібернетики» Харківського національного економічного університету
2005‑2008 викладач кафедри «Економіки і фінансів» Харківського інституту бізнесу і менеджменту
2002‑2005 аспірант кафедри «Економічної кібернетики та прикладної економіки» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Освіта »

2007‑2008 Харківський інститут бізнесу і менеджменту, факультет «Фінансовий», спеціальність «Фінанси», диплом спеціаліста з відзнакою.
2007 захист кандидатської дисертації «Моделі оцінки і аналізу схильності підприємства до банкрутства» в спеціалізованій вченій раді Д 64.055.01 Харківського національного економічного університету, диплом кандидата економічних наук за спеціальністю «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».
1997‑2002 Харківський національний економічний університет, факультет «Економічної інформатики», спеціальність «Економічна кібернетика», диплом магістра з відзнакою.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Управління проектами інформатизації;
 • фінансова математика;
 • логістика;
 • моделювання та оптимізація економічних систем;
 • методи і моделі дослідження економічних процесів та управління проектами в туризмі;
 • математичні методи дослідження операцій;
 • методи і моделі дослідження соціально-економічних систем;
 • прогнозування соціально-економічних процесів;
 • економетрія;
 • фінансовий менеджмент;
 • економіко-математичне моделювання.

Розклад занять

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси

 • головний напрямок
  • моделі оцінки схильності підприємства до банкрутства;
  • методи і моделі антикризового управління підприємством;
  • моделі оцінки та аналізу фінансового стану підприємства.
 • поточні інтереси
  • моделі прогнозування загрози банкрутства підприємства;
  • методи і моделі оцінки економічної безпеки.
 • інший дослідницький досвід
  • моделі оцінки фінансової безпеки банків;
  • моделі оцінки впливу загроз зовнішнього середовища на рівень економічної безпеки підприємства.

Публікації

Всього опубліковано 62 наукові і науково-методичні роботи, в тому числі 5 колективних монографій, 1 навчальний посібник, 16 статей в наукових виданнях України та іноземних держав, з яких більше 5 – в періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, 26 робіт навчально -методичного характеру.

Гранти і проекти »

2003‑2005 фундаментальна науково-дослідна тема “Моделювання адаптивного механізму розвитку соціально-економічних систем” (номер держреєстрації ДР 0102U000355).

ДОДАТКОВО

Сертифікати

 • підвищення кваліфікації
  • посвідчення про підвищення кваліфікації, Харківський інститут бізнесу і менеджменту, програма «Школа молодого викладача» (2006);
  • сертифікат учасника Міжнародного семінару «Розвиток механізмів взаємодії між університетом і бізнесом – європейський досвід», Українська асоціація розвитку менеджменту та бізнес-освіти (2008);
  • посвідчення про підвищення кваліфікації, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, програма «Розробка персональних навчальних систем» (2015);

Стипендії і нагороди

2016 грамота Компанії інтелектуальних технологій «КІНТ» за особистий внесок в підготовку економічної еліти України та досконале володіння інноваційними методиками навчання економіки й підприємництва.

Print Friendly, PDF & Email
1 132